Informacja

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji wyrobów cukierniczych” mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do produkcji cukierniczej i utworzenie dwóch miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński.

© cukiernia-marzenie.pl All rights reserved
projekt: Univertis Sp. z o.o.